Krytyczny poziom wody Wisły w Grudziądzu z powodu intensywnych opadów i roztopów

Krytyczny poziom wody Wisły w Grudziądzu z powodu intensywnych opadów i roztopów

Grudziądz doświadcza obecnie skutków intensywnych deszczów i zjawiska roztopów, które skutkują alarmująco wysokim stanem wody w Wiśle. Te niekorzystne warunki pogodowe doprowadziły do zalania miejscowych terenów, takich jak błonia nadwiślańskie czy obszar przy marinie, znany ze swojej popularnej ścieżki rowerowej.

Gwałtowne wzrosty poziomu rzek wynikające z roztopów i ulewnych deszczów stawiają pod znakiem pytania bezpieczeństwo niektórych terenów. Sytuacja jest szczególnie niebezpieczna na Mazowszu w okolicach rzeki Bug. Tamtejsze zatory lodowe spowodowały powódź, która przyniosła ze sobą nie tylko wnikanie wody do domów, ale i ogromne straty materialne.

Chociaż sytuacja w Grudziądzu i okolicznych regionach nie jest tak dramatyczna jak na Mazowszu, to jednak zauważalne są pewne konsekwencje gwałtownego wzrostu poziomu Wisły. Woda zajęła tereny błoni nadwiślańskich i całkowicie zalała nowo zbudowany slip do wodowania łodzi. Dodatkowo, tradycyjnie w takich okolicznościach, zanotowano zalanie ścieżki rowerowej przy marinie.

Jednak pomimo tego, że poziom Wisły przekroczył stan ostrzegawczy (wodowskaz w Grudziądzu w sobotę wieczorem wskazywał 546 cm, podczas gdy stan ostrzegawczy wynosi 540 cm), nie ma bezpośredniego zagrożenia powodziowego. Nawet przewidziane na nadchodzący tydzień intensywne opady deszczu nie zmienią tej prognozy.