Nowe zmiany prawne dotyczące użytkowania wieczystego w 2023 roku

Nowe zmiany prawne dotyczące użytkowania wieczystego w 2023 roku

Uwłaszczamy użytkowników wieczystych w Polsce, eliminując niepewność co do przyszłych podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste lub przedłużenia umowy. To spowoduje wzrost potencjału gospodarczego kraju – mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Co zmieni się w 2023 roku? Nowe zasady wykupu działek i płatności za grunty. Według rządu w 2023 roku (bardziej konkretnej daty nie podano) użytkownicy wieczyści będą mogli przekształcić swoje użytkowanie wieczyste we własność. Wszyscy użytkownicy wieczyści będą mogli rościć sobie prawo do własności gruntu, pod warunkiem uiszczenia opłaty. Wystarczy, że złożą prosty formularz.

W 2019 roku prawo użytkowania zostało zamienione na własność w przypadku budynków mieszkalnych. Ponadto przedsiębiorcy i inne organizacje, w tym instytucje religijne, będą mogły teraz posiadać grunty na własność. Zdecydowano też, ile za grunty trzeba zapłacić. Reżim komunistyczny ustanowił użytkowanie wieczyste w 1989 roku, ale po 1989 roku zaczęło ono sprawiać problemy, takie jak blokowanie inwestycji i hamowanie rozwoju obszarów. Dlatego od 2019 roku użytkowanie dla gruntów pod budynkami mieszkalnymi zostało praktycznie zniesione, mimo pandemii opóźniającej proces reformy. Jak zapowiedział rząd, w 2023 roku grunty będą własnością przedsiębiorstw, organizacji, związków itd.

Rząd podkreśla, że każdy prawidłowo wypełniony wniosek zostanie automatycznie zaakceptowany – dotychczasowy właściciel gruntu (urząd miasta, Skarb Państwa) nie będzie mógł się sprzeciwić zmianie. Po wniesieniu opłat osoba, która od dawna użytkuje grunt, nabędzie go i procedura się zakończy. Dodatkowo wprowadzimy nowy sposób płatności za grunty, które zostały sprzedane inwestorom będącym wcześniej użytkownikami wieczystymi. Na podstawie wartości nieruchomości zostanie ustalona cena. Będzie ona zgodna z unijnymi zasadami pomocy publicznej – powiedział minister Buda.