Rozważania samorządowców i marszałka województwa na temat wpływu budowy S5 na modernizację lokalnej infrastruktury drogowej

Rozważania samorządowców i marszałka województwa na temat wpływu budowy S5 na modernizację lokalnej infrastruktury drogowej

Mimo że nie jest jeszcze określony ostateczny plan na konstrukcję części obwodnicy S5 pomiędzy Grudziądzem a Ostródą, lokalni samorządowcy z powiatu grudziądzkiego połączyli siły z marszałkiem województwa, aby zbadali potencjalny wpływ tej inwestycji na modernizację sieci dróg w ich regionie. Samo zagadnienie jest niezwykle istotne dla tych samorządowców, którzy są zaangażowani w unowocześnianie infrastruktury drogowej w obszarze Grudziądza.

Ta sprawa została poruszona przez Piotra Całbeckiego, marszałka naszego województwa, podczas grudniowego spotkania samorządowców Powiatu Grudziądzkiego, które odbyło się w Grucie. Głównymi punktami obrad były kwestie modernizacji dróg wojewódzkich w okolicach Grudziądza, szczególnie w kontekście planowanej budowy końcowego odcinka ekspresowej trasy S5 prowadzącej od Grudziądza do Ostródy.

Obecnie do realizacji pozostały jedynie dwa ostatnie fragmenty S5 – na terenie Dolnego Śląska oraz odcinek Grudziądz-Ostróda, czyli ściślej Nowe Marzy pod Grudziądzem – Wirwajdy. Prace przygotowawcze związane z tym ostatnim odcinkiem ekspresówki, które w ubiegłym roku budziły niepokój wśród lokalnej społeczności, mają zostać zakończone do roku 2028. Natomiast całkowite zakończenie inwestycji przewidywane jest na rok 2032.