Zakład Komunikacji Miejskiej w Grudziądzu poszukuje nowych tramwajów do zakupu

Zakład Komunikacji Miejskiej w Grudziądzu poszukuje nowych tramwajów do zakupu

Miejski Zakład Komunikacji w Grudziądzu podjął decyzję o zorganizowaniu przetargu. Celem tego procesu jest zakup trzech nowoczesnych tramwajów, które nie przekroczą długości 30 metrów. Postawiony jest również warunek, by minimum 20% powierzchni pojazdu było wyposażone w niską podłogę. Terminem finalnym dla dostarczenia tramwajów jest jesień 2026 roku.

Specyfikacja techniczna, jaką MZK określił dla potencjalnych dostawców, zawiera wymóg, aby tramwaje miały maksymalną długość 30 metrów (włącznie ze zderzakami) oraz szerokość oscylującą między 2,35 a 2,4 metra. Zależy im na pojeździe o nowoczesnej sylwetce i spójnym designie, wykonanym z modułów kompozytowych. Nadwozie wagonu powinno zostać skonstruowane ze stali, a sam pojazd musi składać się z co najmniej dwóch części. W każdym wagonie konieczne jest umieszczenie co najmniej pięciu par drzwi – uchylno-obrotowych lub odskokowo-uchylnych, które otwierają się na zewnątrz. Obowiązkiem dostawcy będzie także zainstalowanie blokady prędkości ograniczającej jazdę do 55 km/h.

MZK wymaga, aby w tramwajach zamontowane były samowentylujące silniki prądu zmiennego. Istnieją preferencje dla skrętnych wózków o dużej zdolności skrętu oraz dla klasycznych osi. Co najmniej 20% powierzchni pasażerskiej powinno posiadać niską podłogę, która nie jest przerwana przez sekcje o wyższej podłodze. W tej części też musi znajdować się specjalna strefa przeznaczona dla osób niepełnosprawnych i dzieci, wyposażona w ręcznie rozkładaną platformę. Możliwe jest umieszczenie więcej niż jednej takiej strefy w tramwaju, jednak przynajmniej jedna z nich musi spełniać warunek minimum 20% powierzchni pojazdu. Maksymalna wysokość niskiej podłogi wynosi 350 mm przy drzwiach, 520 mm nad wózkami i 380 mm w innych miejscach. Poza strefą niskopodłogową, wysokość wejścia do pojazdu nie może przekraczać 450 mm. Przejście wzdłuż wagonu powinno mieć szerokość co najmniej 650 mm, z możliwością zawężenia do 550 mm na wysokości powyżej 100 mm oraz do 420 mm na wysokości do 100 mm nad podłogą.