Decyzja o przekazaniu Spichlerzy 21-23 w formie darowizny marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego

Decyzja o przekazaniu Spichlerzy 21-23 w formie darowizny marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego

Podczas dzisiejszego (25 października) zgromadzenia Rady Miejskiej, radni podjęli decyzję o przekazaniu Spichlerzy 21-23 marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego. Darowizna została przyznana na mocy decyzji sformalizowanej podczas sesji.

Piotr Całbecki, marszałek województwa, oraz prezydent Maciej Glamowski złożyli swoje podpisy na liście intencyjnym dotyczącym tej sprawy już w pierwszej połowie października. Teraz, zaaprobowała to również Rada Miejska Grudziądza. Zamiarem jest przeprowadzenie dogłębnego remontu przekazanej nieruchomości i utworzenie tam przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jak wynika z uzasadnienia uchwały, nieruchomość ma być wykorzystana na punkt obsługi inwestora lokalnego. Ten punkt będzie świadczyć usługi doradcze dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poszukujących kompleksowej informacji o możliwościach rozwoju, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Ponadto, w budynku mógłby również funkcjonować punkt informacyjny Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Spółka z o.o.