Decyzje Rady Miasta Grudziądza: sytuacja zadłużonego szpitala i podwyżka podatku nieruchomości

Decyzje Rady Miasta Grudziądza: sytuacja zadłużonego szpitala i podwyżka podatku nieruchomości

Podczas najnowszej sesji Rady Miasta Grudziądza, głównym punktem obrad była kwestia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego, zmagającego się z problemem zadłużenia. Dodatkowo, podjęto uchwałę o zwiększeniu podatku od nieruchomości. W trakcie sesji omówiono także plany przekazania obiektu Spichlerze 21-23 województwu, w formie darowizny. Powyższy plan został zaakcentowany poprzez list intencyjny, który w pierwszej połowie października złożyli marszałek Piotr Całbecki oraz prezydent miasta Maciej Glamowski.

Kwestia grudziądzkiego szpitala nie jest nowa na forum Rady Miasta. Od początku miesiąca października, placówka zapewniła opiekę medyczną dla ponad 2,5 tysiąca pacjentów. Radni podczas sesji poruszali zagadnienia związane m.in. z reaktywacją oddziału udarowego w szpitalu.

Agata Kurkowska, pełniąca obowiązki dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu, poinformowała, że prowadzone są rozmowy z potencjalnymi specjalistami do pracy na oddziale. Na chwilę obecną, do zespołu dołączyła jedna osoba, jednak nie posiada ona specjalizacji, co oznacza, że na uruchomienie oddziału przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Zaniepokojenie radnych budzi natomiast rosnące zadłużenie szpitala. Obecnie wynosi ono ponad pół miliarda złotych, co stanowi poważne obciążenie dla budżetu miejskiego.