Jak przebiega proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych? Zasady i terminy naboru

Jak przebiega proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych? Zasady i terminy naboru

Ostatnio, system elektroniczny został zastosowany do przeprowadzenia procesu naboru uczniów do szkół wyższego rzędu. Ostateczny termin na zgłoszenie chęci uczestnictwa w tym procesie to 14 czerwca (piątek), do godziny 15:00.

Najmłodsi absolwenci – uczniowie ósmych klas szkół podstawowych mają możliwość złożenia aplikacji do trzech różnych placówek, które są przez nich preferowane (link dostępny jest tutaj).

Podczas rejestracji w systemie, kandydat musi dołączyć wniosek, który został wcześniej podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych. Ten dokument, wraz z załączonymi dowodami osiągnięć kandydata, powinien być dostarczony jedynie do tej szkoły, która jest pierwszym wyborem kandydata. Wtedy zostanie przeprowadzona weryfikacja zgromadzonych informacji.

Moment wyznaczony jako koniec składania wniosków to 14 czerwca (piątek) o godzinie 15:00. Wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z rezultatami rekrutacji 16 lipca (wtorek), kiedy to zostaną opublikowane listy uczniów, którzy zdobyli i nie zdobyli miejsc w szkołach.

Do 19 lipca (piątek) godzina 15:00 jest ostatnim terminem na potwierdzenie przez kandydatów ich decyzji o przyjęciu oferty od wybranej szkoły. Ostateczne zestawienia ze wskazaniem osób, które dostały się do szkół, jak i tych, którym się to nie udało, zostaną podane do publicznej wiadomości 22 lipca (poniedziałek).