Jakie zakazy wprowadziła spółdzielnia mieszkaniowa?

Jakie zakazy wprowadziła spółdzielnia mieszkaniowa?

Nawet jeśli jesteśmy właścicielami mieszkania, to są pewne czynności, których nie wolno nam w nich wykonywać. Czynności te są nie tylko ograniczone przez spółdzielnię mieszkaniową w Grudziądzu, ale są również niezgodne z polskim prawem.

Zbadaliśmy regulamin utylizacji i utrzymania porządku w nieruchomościach utrzymywanych przez największą spółdzielnię mieszkaniową w Grudziądzu. Zawiera on zbiór instrukcji i nakazów, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy mieszkańcy. W wytycznych Grudziądzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej czytamy, że „użytkownik zobowiązany jest również do dbania o porządek i czystość w pomieszczeniach przydzielonych do wspólnego użytku oraz na terenach i w maszynach Spółdzielni.”

Należy pamiętać, że jako właściciele mieszkań odpowiadamy za swoje obowiązki.