Ks. prof. Janusz Pasierb doczekał się swojego ronda

Ks. prof. Janusz Pasierb doczekał się swojego ronda

Ks. prof. Janusz Pasierb doczekał się swojego ronda, a także tablicy. Ważnym jest aby upamiętniać postacie zasłużone dla danego miasta w odpowiedni sposób. Takim osobom stawia się pomniki, funduje się nagrody ich imienia, a także nazywa na ich część ulice. W tym wypadku mamy do czynienia z rondem, które od dzisiaj (9 grudnia) będzie nosić imię ks. prof. Janusza Pasierba. Jest to rondo na skrzyżowaniu al. Królowej Jadwigi, al. 23 stycznia oraz ulicy Portowej, ale samo nazwanie to nie wszystko. Na rondzie pojawiła się także tablica upamiętniająca tego człowieka.

ks. prof. Janusz Pasierb – ważna postać dla Grudziądza

Wojciech Cetkowski, przedstawiciel Klubu Inteligencji Katolickiej w Grudziądzu, wyraża wielką radość że udało się upamiętnić tak ważna postać. Ks. prof. Janusz Pasierb to znakomity historyk sztuki oraz człowiek zasłużony w kulturze i religii. Cetkowski podkreśla także, że ksiądz Pasierb był znany nie tylko w Polsce, ale też w Europie. To dla Grudziądza duma, że z ich miastem związane są takie osoby.

Początki w parafii pw. św. Mikołaja

To właśnie w Gudziądzu, w parafii pw. św. Mikołaja Biskupa, ks. Pasierb stawiał pierwsze kroki jako kapłan. Ten wybitny znawca sztuki, poeta i eseista był znany z wielu działalności, a zwłaszcza z promowania wartości katolickich. Już od ponad 20 lat przyznaję się nagrodę jego imienia, a dostają ją osoby, kierujące się wartościami chrześcijańskimi.

Zaczęło się od pomysłu

Prezydent Grudziądza Maciej Glanowski przypomina, jak zrodził się pomysł upamiętnienia księdza Pasierba tabliczką i rondem. To Klub Inteligencji Katolickiej wpadł na pomysł aby nadawać ludziom nagrodę imienia księdza Pasierba, a na jednym z posiedzeń pojawił się pomysł o nadaniu imienia ulicy albo rondu. Kiedy radni usłyszeli o tej propozycji, przyjęli ją chętnie i tak oto możemy dzisiaj przejeżdżać przez rondo nazwane po tym zasłużonym mieszkańcu Grudziądza. Na tablicy upamiętniającej widnieje krótka biografia, z którą możemy się zapoznać, jeśli jeszcze nie znamy tej postaci.