Mateusz Cieślakiewicz rezygnuje z mandatu radnego, by objąć stanowisko dyrektora wydziału lasów miejskich

Mateusz Cieślakiewicz rezygnuje z mandatu radnego, by objąć stanowisko dyrektora wydziału lasów miejskich

Mateusz Cieślakiewicz, radny Koalicji Obywatelskiej, podjął decyzję o rezygnacji z pełnionej funkcji. Zadecydowały o tym liczne rozmowy z prezydentem miasta na temat jego wcześniejszej roli jako leśniczego w lasach komunalnych. Uznał, że ta decyzja, choć trudna, jest konieczna.

Przed podjęciem tej decyzji, Cieślakiewicz pełnił rolę radnego miejskiego, do którego został wybrany z list Koalicji Obywatelskiej w okręgu obejmującym m.in. Lotnisko. Dodatkowo, był przewodniczącym komisji rewizyjnej. Wcześniej pracował jako leśniczy lasów komunalnych. Po objęciu mandatu radnego musiał jednak zgodnie z prawem zrezygnować z pracy, ponieważ nie mógł równocześnie pełnić obu tych funkcji podlegając bezpośrednio prezydentowi Grudziądza. Od kwietnia br. jego stanowisko było wolne.

W tym czasie w ratuszu miała miejsce reorganizacja struktury organizacyjnej. W jej wyniku powołano do życia wydział lasów miejskich. Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora, jednak nie zgłosił się żaden kandydat i konkurs musiał zostać unieważniony.

W efekcie tego, Cieślakiewicz postanowił zrezygnować z mandatu radnego. Prezydent Grudziądza, korzystając z możliwości awansu wewnętrznego, mianował go na dyrektora wydziału lasów miejskich.