Prezydent Grudziądza zyskuje poparcie Rady Miejskiej: uzyskane wotum zaufania i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok

Prezydent Grudziądza zyskuje poparcie Rady Miejskiej: uzyskane wotum zaufania i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 19 czerwca, Prezydent Grudziądza został uhonorowany wotum zaufania. Dodatkowo, radni miasta przyjęli sprawozdanie finansowe za poprzedni rok oraz udzielili prezydentowi absolutorium za realizację budżetu miejskiego na 2023 rok.

Począwszy od głosowania nad uchwałą dotyczącą wyrażenia zaufania dla prezydenta miasta, wyniki były następujące: 16 radnych zagłosowało za, żaden nie wstrzymał się od głosu, a 5 było przeciw. W sumie w procesie decyzyjnym uczestniczyło 21 radnych.

Następnie rozpatrywano uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2023. Tutaj również znaczna większość radnych – 16 – poparła to postanowienie. Żadna osoba nie powstrzymała się od głosu, natomiast 6 radnych wyraziło swój sprzeciw. W tym przypadku głos oddało łącznie 22 radnych.

Wreszcie, podjęto decyzję o udzieleniu Prezydentowi Grudziądza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2023 rok. Wnioskowano o to w ramach kolejnej uchwały, która zdobyła poparcie 16 radnych. Podobnie jak wcześniej, ani jeden radny nie wstrzymał się od głosu, a 6 z nich opowiedziało się przeciwko. Głosowanie tym razem również obejmowało 22 radnych.