Nagłe podwyżki czynszu w Grudziądzu

Nagłe podwyżki czynszu w Grudziądzu

Na spotkaniu lokatorzy wyrazili swoje niezadowolenie z prezesa GTBS Ryszarda Dyera oraz byli niezadowoleni z powodu nieobecności burmistrza Macieja Glamowskiego. Burmistrza reprezentowała wiceburmistrz Róża Lewandowska, która wyjaśniła, że burmistrz nie może uczestniczyć w spotkaniu z powodów osobistych, ale jej wyjaśnienie spotkało się z dezaprobatą zgromadzonych. Lokatorzy ujawnili swoje całkowite uzależnienie od banku i podkreślili, jak wszystkie budynki zostały wybudowane z kredytów, których z każdym kwartałem przybywa. Ryszard Barwik, prezes GTBS, wyjaśnił, że w ubiegłym roku musieli podnieść czynsz w lipcu, ale gdy weszła ona w życie, otrzymali kolejną podwyższoną ratę kredytu. Pod koniec roku stanęli przed kolejną podwyżką raty, co jeszcze bardziej zwiększyło ich obciążenia finansowe.

Przewodniczący Barwik wspomniał, że musieli sprzedać ziemię w Tarpnie, aby pokryć rachunki. Przyznał, że oczekują obniżenia czynszu i rozumieją trudności, z jakimi borykają się lokatorzy z powodu częstych podwyżek ciepła i czynszu, a także rosnących kosztów towarów w sklepach. Jednak ustalanie czynszów jest kontrolowane w Warszawie i nie mają na to wpływu.