Podniesienie rangi funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Grudziądzu

Podniesienie rangi funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Grudziądzu

5 września, zbiegając się z niedawnymi obchodami święta Straży Gminnej, miało miejsce uroczyste wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe dla pewnej grupy strażników miejskich. Ceremonia odbyła się w refektarzu Urzędu Miejskiego.

Nieustannie oddani swojej pracy funkcjonariusze Straży Miejskiej walczą o bezpieczeństwo i utrzymanie ładu publicznego w naszym mieście. Tego dnia, siedem osób z tej niezwykle ważnej formacji odebrało nominacje na wyższe stanowisko służbowe, które zostały wręczone przez samego prezydenta miasta.

Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza, z uznaniem skierował do awansowanych słowa gratulacji: „Szczerze gratuluję strażnikom, którzy dziś otrzymują awanse na wyższe stopnie służbowe. Pragnę podziękować całej formacji za ofiarność i zaangażowanie, które prezentujecie każdego dnia”.

Awanse na wyższe stopnie służbowe przyznano następującym strażnikom: starszy inspektor Marek Stasiorowski, młodszy inspektor Bogumiła Leśniewicz, młodszy inspektor Agnieszka Ratkowska, specjalista Adam Barczak, specjalista Łukasz Klawikowski, młodszy specjalista Maciej Lewandowski oraz młodszy strażnik Natalia Chruszczewska.