Wkrótce instalacje fotowoltaiczne na dachach kolejnych szkół – dzięki funduszom europejskim

Wkrótce instalacje fotowoltaiczne na dachach kolejnych szkół – dzięki funduszom europejskim

Za sprawą funduszy europejskich, infrastruktura czterech nowych szkół zostanie w najbliższym czasie wzbogacona o innowacyjne rozwiązania służące do produkcji energii odnawialnej – instalacje fotowoltaiczne. Większość kosztów związanych z tą kluczową inwestycją zostanie pokryta ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Miasto właśnie otrzymało potwierdzenie przyznania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Całkowita suma wynosi dokładnie 1 363 676,71 zł. Warto przypomnieć, że te ostatnie programy są częścią kończącego się unijnego pakietu wsparcia, a wszystkie projekty muszą zostać zakończone nie później niż do końca tego roku.

Prezydent Grudziądza, Maciej Glamowski, podkreśla strategiczne znaczenie inwestycji w technologie odnawialne dla miasta. Zauważa, że takie rozwiązania przynoszą znaczne oszczędności i są konsekwencją świadomej polityki miejskiej. Dodatkowo, zaznacza jak istotne jest wykorzystywanie dostępnych funduszy unijnych.

Łączna wartość inwestycji w systemy fotowoltaiczne dla czterech szkół podstawowych nr 7, 16, 20 oraz 21 wynosi 1 364 901,83 zł. Z tego wynika, że wkład własny miasta jest niewielki i wynosi jedynie symboliczne 1225,12 zł.