Podsumowanie Akcji Zima 2023/2024 – spotkanie w Urzędzie Miejskim z udziałem wiceprezydent Róży Lewandowskiej

Podsumowanie Akcji Zima 2023/2024 – spotkanie w Urzędzie Miejskim z udziałem wiceprezydent Róży Lewandowskiej

Wiceprezydent Róża Lewandowska uczestniczyła w spotkaniu podsumowującym działania w ramach społecznie istotnej inicjatywy „Akcja Zima 2023/2024”, które odbyło się w siedzibie Urzędu Miejskiego. Celem tej akcji była koordynacja wysiłków różnych jednostek, aby zapewnić niezbędną pomoc dla osób dotkniętych bezdomnością, zwłaszcza podczas trudnych dla nich warunków zimowych.

Spotkanie stanowiło okazję do omówienia i podsumowania działań przeprowadzonych w ramach tej akcji. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych instytucji, których zadaniem jest niesienie pomocy bezdomnym. Starali się oni wspólnie wypracować strategię, która umożliwi skuteczniejszą realizację postawionych celów.

Aby zapewnić ciągłe doskonalenie tej strategii i poprawę jej skuteczności, organizowane są regularne zebrania podsumowujące. Podczas nich dokonuje się analizy przebiegu dotychczasowych działań oraz planuje się kierunki przyszłych inicjatyw.