Poprawki zgłoszone przez posła Tomasza Szymańskiego zaginęły podczas głosowania

Poprawki zgłoszone przez posła Tomasza Szymańskiego zaginęły podczas głosowania

Jeden z posłów zgłosił łącznie aż osiem poprawek dotyczących Grudziądza. Okazało się, że każda z nich została odrzucona jeszcze przed głosowaniem. Chciał, aby z budżetu państwa wpłynęły dofinansowania, które mogłyby pomóc stworzyć w Grudziądzu lepsze warunki dla obywateli. Wszystkie prośby odrzucono jedna po drugiej. Poseł zwraca uwagę na to, że poprawki, o które prosił, były niezwykle ważne dla budżetu obywatelskiego na rok 2022. Lokalna społeczność Grudziądza od lat czekała na sfinalizowanie niektórych projektów. Oto kilka poprawek, o które prosił poseł.

Poseł Szymański zwracał uwagę na to, że działanie związane z realizacją jest niezwykle pilne. Ponieważ z roku na rok są coraz mniejsze szanse na zrealizowanie planów inwestycyjnych przez rosnące podatki i koszty. Jedną z najważniejszych poprawek dotyczących Grudziądza była rewitalizacja odcinka kolejowego. Ma on za zadanie połączyć miasto z innymi lokalizacjami. Projekt przewidywał również stworzenie ścieżki rowerowej obok mostu kolejowego. Łączna wartość inwestycja oscyluje w granicy 200 milionów złotych.

Jakie jeszcze poprawki zgłosił poseł Szymański?

Kolejną zaproponowaną przez niego inwestycją było częściowe refinansowanie wydatków inwestycyjnych, które zostały poniesione. Warto przypomnieć o tym, że dosłownie wszystkie koszty szpitalne spoczywają na barkach podatników w Grudziądzu. Sytuacja jest niezwykle napięta, ponieważ w dobie koronawirusa mamy do czynienia z coraz większymi kosztami. Dostęp do szpitala mają także mieszkańcy całego województwa, a mimo to ma on ograniczony budżet. Ustawa miała zwiększyć bezpieczeństwo i pomoc, którą niesie szpital w Grudziądzu.

Kolejna poprawka dotycząca miasta dotyczyła również dofinansowania o wysokości 60 milionów złotych na rozwój oraz remont placówek edukacyjnych. W Grudziądzu jest mnóstwo żłobków, szkół i przedszkoli, które wymagają regularnego remontowania. Dziś coraz trudniej pozyskiwać dostatecznie dużo pieniędzy na te przedsięwzięcia. Istotną potrzebą miasta jest również dofinansowanie na potrzeby budowlane związane z wyremontowaniem obwodnicy. Koszty dokończenia takiej trasy wynosiłyby nawet 80 milionów złotych, których brakuje w urzędzie gminy.