Związkowcy niekorzystnie wypowiadają się na temat podwyżki biletów autobusowych

Związkowcy niekorzystnie wypowiadają się na temat podwyżki biletów autobusowych

Planowana podwyżka cen biletów autobusowych na terenie Grudziądza została dosadnie skrytykowana przez związkowców działających na rzecz Solidarności. Już 26 października radni z Grudziądza mają zagłosować za lub przeciw wprowadzeniu podwyżek cen biletów. Jednak przed rozpoczęciem głosowania w tej sprawie urzędy postanowiły zgłosić się do związków zawodowych i zasięgnąć ich opinii w tej sprawie. Okazuje się, że nie byli oni zadowoleni z tego pomysłu.

Skrytykowali pomysł związany z podniesieniem cen za bilety. Podniesienie obecnych cen budzi wśród związkowców zaniepokojenie. Zgodnie ze wstępnymi obliczeniami kwota prowadzenia komunikacji miejskiej miałaby wzrosnąć do 2023 roku o ponad 22 miliony złotych. W ocenie związkowców pojawiła się także wzmianka o tym, że okres trzech lat to zdecydowanie za krótko, aby skutecznie oszacować przyszłościowe koszty funkcjonowania spółki i należy dać na to nieco więcej czasu.

Zmieniono uzasadnienie projektu, jednak pomysł pozostał ten sam

Pomimo wyraźnego sprzeciwu związkowców, urząd miejski pozostał przy swoim pomyśle związanym z podwyżką cen biletów, jednak postanowił zmienić fundamentalne uzasadnienie podwyższenia cen. Możemy teraz przeczytać o tym, że w nowym uzasadnieniu nawet nie pojawiła się wzmianka na temat kosztów prowadzenia spółki. Związkowcy tym samym zwracają uwagę na to, że skoro zmieniono uzasadnienie tej uchwały, powinno się poddać jej ponownej opinii.

Tymczasem dowiadujemy się, że uchwała zostanie poddana głosowaniu już jutro (czyli 26 października 2022 roku). Jeżeli wzrost ceny biletów komunikacji miejskiej zostanie przegłosowany, będzie to wiązało się z ceną biletów jednorazowych wyższą o 19%. Z kolei ceny biletów miesięcznych wyniosą około 7%. Nowe ceny miałyby obowiązywać dopiero od roku 2023.