Budowa elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu: Kolejny etap zakończony

Budowa elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu: Kolejny etap zakończony

W Grudziądzu, po niepełnych trzech miesiącach od zakończenia prac nad podstawą dla kotła odzyskującego energię, zrealizowano następny istotny krok. Mowa tu o konstrukcji fundamentu dla maszynowni turbozespołu w budowanej elektrowni gazowo-parowej.

Całościowy postęp projektu, obejmujący fazy od projektowania przez zakupy i produkcję aż do montażu, przekroczył 40% na koniec września. Systematycznie na plac budowy dostarczane są stalowe części konstrukcyjne. Ich obecność umożliwi wykonawcom rozpoczęcie wznoszenia struktur budynków i instalacji elektrowni już na początku jesieni.

Prace nad produkcją sprzętu, który składa się na turbozespół, są w pełnym toku. Gazowa i parowa turbina są produkowane w dwóch różnych zakładach Siemens Energy w Niemczech – Berlinie i Mulheim. Tymczasem generator będzie wytworzony i dostarczony do Grudziądza prosto ze stanu Karolina Północna w Stanach Zjednoczonych, dokładniej z fabryki Siemens Energy w Charlotte. Przewiduje się, że dostawa komponentów turbozespołu na teren budowy elektrowni będzie miała miejsce stopniowo w pierwszej połowie nadchodzącego roku.