Grudziądzkie obchody Dnia Głuchego – integracyjny festyn pierwszy raz w historii miasta

Grudziądzkie obchody Dnia Głuchego – integracyjny festyn pierwszy raz w historii miasta

Wrzesień, który już dobiegł końca, był wyjątkowy dla społeczności osób niesłyszących. Po raz pierwszy w Grudziądzu odbyło się wydarzenie upamiętniające Dzień Głuchych – Festyn, który przyciągnął uwagę wielu mieszkańców. Ambicją organizatorów jest uczynienie tego wydarzenia corocznym punktem programu kulturalnego naszego miasta.

Festyn miał na celu nie tylko świętowanie i podkreślanie ważności świadomości o problemach osób niesłyszących, ale przede wszystkim promowanie współpracy i integracji między nimi a ludźmi słyszącymi. Ważnym aspektem było budowanie silnych relacji i zrozumienia między tymi dwiema grupami społecznymi.

Stowarzyszenie ZNAK stanęło na czele organizacji tego wydarzenia, ale nie byli sami. Do współtworzenia festiwalu przyłączyły się różne instytucje miejskie i organizacje. W skład zespołu wspierającego weszły Straż Miejska, Straż Pożarna czy Policja. Nie zabrakło również udziału Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu oraz Fundacji Marcina Zawady oraz Stowarzyszenia ZRRP „Fidelis ad Patriam”. Pierwsza edycja festynu zebrała pozytywne opinie i zainteresowanie, co skłoniło organizatorów do rozważenia uczynienia wydarzenia elementem corocznego kalendarza miasta – planują powtarzać je co roku we wrześniu.