Planowany remont ulicy Sikorskiego w Grudziądzu

Planowany remont ulicy Sikorskiego w Grudziądzu

W Grudziądzu planowana jest gruntowna przebudowa dolnej części ulicy Sikorskiego – konkretnie na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Sienkiewicza i Piłsudskiego. Ten remontowy projekt przyczyni się do znaczących utrudnień w przemieszczaniu się po centrum miasta i wymusi zmiany w harmonogramach kursowania wielu linii autobusowych w miejskim systemie transportu.

Nie ulega wątpliwości, że renowacja tego konkretnego fragmentu ulicy Sikorskiego jest niezbędna. Stan nawierzchni tej części drogi, uszkodzenia, dziesięciolecia eksploatacji oraz elementy brukowane, które stają się coraz bardziej widoczne pod warstwą asfaltu – wszystko to sprawia, że jest to jedno z najbardziej zniszczonych miejsc w centrum Grudziądza.

Prace remontowe na wymienionym odcinku ulicy Sikorskiego mają ruszyć już od poniedziałku 2 października. Zadania te będą realizowane przez specjalistyczną ekipę z firmy PBD S.A. ze Starogardu Gdańskiego, która wygrała przetarg na wykonanie inwestycji, proponując kwotę 1,949 mln zł. Jest to suma znacznie mniejsza od pierwotnie założonej przez Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu, który zamierzał wydać na ten cel maksymalnie 2,250 mln zł.

Co więcej, oferta przedstawiona przez PBD S.A. nie była najniższą z tych, które wpłynęły w ramach przetargu. Niższą kwotę – 1,891 mln zł – zaproponowała firma Fast-Bruk ze Straszewa. Jednak ich oferta została odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.