Debata nad przepisami prawa dotyczącymi działkowców: radni domagają się zmiany dyskryminujących regulacji

Debata nad przepisami prawa dotyczącymi działkowców: radni domagają się zmiany dyskryminujących regulacji

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej, 21 z jej członków wyraziło swoje poparcie dla zmian w obecnie obowiązujących przepisach dotyczących działkowców, uchwalonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zdecydowali oni, że dyskryminujące przepisy powinny zostać zmienione przez obecną administrację. Tego stanowiska nie podzielił radny Krzysztof Kosiński z PiS, który głosował przeciwko, a Andrzej Wiśniewski, również członek tej partii, wstrzymał się od głosu.

Na spotkanie przybył także Piotr Gadzikowski, reprezentant Polskiego Związku Działkowców z okręgu toruńsko-włocławskiego. Wygłosił apel podczas sesji, która odbyła się w środę, 27 marca: „Potrzebujemy prawa, które umożliwiłoby ochronę ogrodów działkowych. Obecne regulacje utrudniają to, co więcej, dyskryminują one rodzinne ogrody działkowe. Mimo naszych wezwań, odpowiedzialny resort nie zdecydował się na nowelizację rozporządzenia”.

Warto przypomnieć, że regulacje, które zostały wprowadzone przez rząd PiS pod koniec ubiegłego roku, zobowiązują gminy do opracowania generalnych planów zagospodarowania terenu do końca 2025 roku. Te plany będą miały istotne znaczenie dla przyszłości Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). W ramach tych planów przewidziano 13 stref, z czego ROD mogą znaleźć się jedynie w trzech z nich. Jeżeli ROD zostanie przydzielony do strefy, która nie pozwala na włączenie go do miejscowego planu zagospodarowania, może to oznaczać jego przekształcenie w cel komercyjny.