Grudziądz i okolice planują rozbudowę infrastruktury dzięki wspólnemu funduszowi

Grudziądz i okolice planują rozbudowę infrastruktury dzięki wspólnemu funduszowi

Stowarzyszenie miasta Grudziądz wraz z sąsiadującymi samorządami ma na uwadze nową strategię, która obejmuje takie przedsięwzięcia jak rewitalizacja kolejnych spichlerzy, budowa nowych ścieżek rowerowych, promocja turystyki wodnej oraz wsparcie dla lokalnej administracji. Te priorytetowe działania mają być realizowane dzięki funduszom uzyskanym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza, popularnie nazywanymi ZIT Grudziądz. Do dyspozycji stowarzyszenia jest ponad 100 milionów złotych przeznaczonych na te cele.

Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza, otrzymał obietnicę wsparcia w wysokości 22,6 miliona euro od Piotra Całbeckiego, marszałka województwa. To istotne finansowanie zapewnia realizację strategii ZIT Grudziądz, której kluczowym celem jest dalsza rozbudowa i modernizacja regionu.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to inicjatywa zrzeszająca samorządy, które łączy współpraca na rzecz rozwoju Grudziądza. Liderem stowarzyszenia jest miasto Grudziądz, a członkami są również samorządy gmin wiejskich Grudziądz, Rogóźno i Dragacz oraz starostwo powiatowe w Grudziądzu. Każdy z tych samorządów ma istotny wkład w realizację planowanych inwestycji.