Instalacja systemów fotowoltaicznych na dachu grudziądzkich placówek edukacyjnych

Instalacja systemów fotowoltaicznych na dachu grudziądzkich placówek edukacyjnych

Realizacja projektu instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach szkolnych w Grudziądzu jest w pełnym toku. Przedsięwzięcie to, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, przebiega sprawnie i bez żadnych opóźnień.

Szkoły w Grudziądzu po raz pierwszy są wyposażane w tego rodzaju rozwiązania energetyczne. Proces montażu jest już na etapie finalizacji w dwóch placówkach – Szkole Podstawowej nr 16 oraz Szkole Podstawowej nr 20. Wczoraj firma wykonawcza rozpoczęła prace przy Szkole Podstawowej nr 21, a niewiele później planowane jest także zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na budynku Szkole Podstawowej nr 7.

Całkowite koszty planowanego do ukończenia jeszcze w tym miesiącu zadania wynoszą nieco ponad 610 tysięcy złotych. Wielka część środków na realizację tego projektu pochodzi z funduszy unijnych, które znajdują się na końcu obecnej perspektywy finansowej.