W hołdzie internowanym i zamordowanym działaczom Solidarności podczas stanu wojennego

W hołdzie internowanym i zamordowanym działaczom Solidarności podczas stanu wojennego

Stan wojenny został wprowadzony w Polsce 13 grudnia 1981 roku, co oznaczało znaczący moment w historii kraju. Z tej powodu, na Skwerze Solidarności odbyła się uroczystość patriotyczna, aby uczcić to smutne wydarzenie.

Podczas ceremonii, oddano hołd działaczom ruchu solidarnościowego, którzy byli internowani i zamordowani podczas stanu wojennego. Wśród osób upamiętnionych byli także mieszkańcy Grudziądza.

Róża Lewandowska, pełniąca obowiązki wiceprezydenta Grudziądza, podkreśliła wagę tego wydarzenia. Mówiła o tym, jak wprowadzenie stanu wojennego doprowadziło do delegalizacji „Solidarności”, ale pomimo represji, idea solidarności zapuściła jeszcze głębsze korzenie w sercach i umysłach Polaków. Według niej, ten dzień był doskonałą okazją, aby wyrazić wdzięczność osobom zaangażowanym w działalność „Solidarności”, jak również tym, którzy niesienie wsparcie dla nich w tamtym trudnym czasie.

Podkreśliła także konieczność dbania o przyszłość narodu polskiego, który w swojej historii wielokrotnie doświadczał cierpienia. Zwróciła uwagę na znaczenie jedności, wzajemnej tolerancji i zrozumienia, mimo istniejących różnic, dla dobra Polski.