Minister edukacji i nauki powołuje Publiczną Uczelnię Zawodową w Grudziądzu

Minister edukacji i nauki powołuje Publiczną Uczelnię Zawodową w Grudziądzu

Złożenie podpisu przez Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki, na rozporządzeniu o ustanowieniu w Grudziądzu Publicznej Uczelni Zawodowej stało się oficjalne podczas uroczystości zorganizowanej na terenie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia. Zaplanowano, że ta pierwsza publiczna instytucja szkolnictwa wyższego w tym mieście rozpocznie swoją działalność na początku 2024 roku. Studenci będą mogli rozpocząć swoje studia już w październiku przyszłego roku.

Publiczna Uczelnia Zawodowa, która została utworzona w ramach WZU, ma przede wszystkim za zadanie kształcić pracowników dla tego zakładu. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu to rozwijająca się spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która koncentruje się na nowoczesnych technologiach. Wielokrotnie firma ta angażuje się w różnego rodzaju strategiczne projekty, takie jak realizacja części amerykańskiego offsetu, który towarzyszył zakupowi systemu rakietowego Patriot przez Polskę.