Nowe profile klas mundurowych w III Liceum Ogólnokształcącym w Grudziądzu przyciągają młodzież

Nowe profile klas mundurowych w III Liceum Ogólnokształcącym w Grudziądzu przyciągają młodzież

W III Liceum Ogólnokształcącym w Grudziądzu zauważalne jest wzmożone zainteresowanie uczniów kończących podstawowe szkoły, zwłaszcza jeśli chodzi o propozycje kierunków nauczania w klasach o profilu mundurowym. W trakcie „Drzwi Otwartych” odbyło się wiele atrakcyjnych prezentacji.

Od kolejnego roku szkolnego, III LO planuje uruchomić klasę mundurową skoncentrowaną na profilu pożarniczym. Będzie ona funkcjonować dzięki współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Uczniowie będą mieli okazję dołączyć do Ochotniczej Straży Pożarnej Grudziądz i zdobywać tam praktyczną wiedzę pożarniczą.

Oprócz tego, trwa nabór do klasy mundurowej o profilu wojskowym, która działa we współpracy z różnymi instytucjami, takimi jak Związek Strzelecki „Strzelec”, Combat Alert, Jednostka Wojskowa 1109, policja, służba więzienna oraz Centrum Szkolenia Logistyki. Ukończenie tego kierunku z pewnością ułatwi absolwentom rozpoczęcie kariery w służbach o wspomnianych wyżej profilach.

Warto również przypomnieć, że niedawno w III Liceum Ogólnokształcącym została udostępniona wirtualna strzelnica. Z tych nowoczesnych obiektów będą korzystać przede wszystkim uczniowie klas mundurowych. Podczas zajęć na strzelnicy uczniowie zdobywają umiejętności niezbędne do prawidłowego posługiwania się bronią oraz rozwijają swoje umiejętności strzeleckie.