Prezydent Grudziądza przyznaje nagrody szefom jednostek organizacyjnych oraz dyrektorom wydziałów

Prezydent Grudziądza przyznaje nagrody szefom jednostek organizacyjnych oraz dyrektorom wydziałów

Maciej Glamowski, Prezydent Grudziądza, podjął decyzję o przyznaniu nagród finansowych dla dwunastu kierowników jednostek organizacyjnych ratusza na łączną sumę 68,2 tys. zł oraz dla piętnastu dyrektorów wydziałów urzędu miejskiego, których łączne nagrody wyniosły 55,5 tys. zł. Informacje te dotyczą całego roku 2022.

W przypadku managerów jednostek organizacyjnych ratusza, najwyższą gratyfikację finansową w wysokości 16 tys. zł otrzymała Jolanta Zarębska, pełniąca funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. Kwota ta została uzasadniona następująco: „8 tys. zł stanowią rekompensatę związania z dniem pracownika socjalnego oraz 3 tys. zł za profesjonalizm podejmowanych działań, zaangażowanie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz lokalnej społeczności”.

Dodatkowo, Zarębskiej przyznano kolejne 5 tys. zł z rezerwy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za prawidłowe wykonanie nowego zadania związanego z ustalaniem prawa do dodatku osłonowego dla mieszkańców miasta. Należy dodać, że środki finansowe przekazane przez Wojewodę miały ściśle określone przeznaczenie. Jak wyjaśnia rzecznik prasowy prezydenta Grudziądza, Karol Piernicki: „Część tych środków musiała być przeznaczona na świadczenia, a część na obsługę tego zadania, co wiąże się z wypłatą m.in. nagród oraz dodatków specjalnych”.

Pani Zarębska nie była jedyną osobą uprawnioną do otrzymania dodatków specjalnych – również pracownicy odpowiedzialni za realizację dodatkowych zadań otrzymali stosowną gratyfikację.