Problemy z infrastrukturą drogową w Grudziądzu – temat otwartego spotkania mieszkańców z prezydentem

Problemy z infrastrukturą drogową w Grudziądzu – temat otwartego spotkania mieszkańców z prezydentem

Pierwsze z cyklu spotkań tematycznych łączących prezydenta Grudziądza, Macieja Glamowskiego z mieszkańcami miasta miało miejsce w miejscowej marinie. Centralnym punktem dyskusji było niezadowalające miejskie drogi. Mieszkańcy korzystali z okazji, aby wyrazić swoje frustracje na temat lokalnej infrastruktury.

Konkretnym przykładem problemu była sytuacja na osiedlu Rządz, zgłoszona przez mieszkankę ulicy Froelicha. Kobieta skarżyła się na nieodpowiedni stan krótkiego, dwustumetrowego odcinka drogi, który nie został odpowiednio utwardzony poprzez brukowanie. Jej zdaniem, prowadzone naprawy i działania doraźne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Prezydent Glamowski odniósł się do tej opinii, podkreślając trwające w pobliżu inwestycje miejskie. Prace te mają na celu gruntowną transformację układu drogowego w tym obszarze osiedla, gdzie obecnie powstaje wiele nowych budynków mieszkalnych. Zaznaczył jednak, że rozwojowi infrastruktury mieszkaniowej często nie towarzyszy równoległa modernizacja dróg.

Na chwilę obecną, wspomniany odcinek ulicy Froelicha będzie dalej poddawany jedynie działaniom doraźnym. W przyszłości, ma być jednak odpowiednio wybrukowany. Jarosław Murgała, wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich, zapewniał o posiadaniu gotowej dokumentacji projektowej dla tej drogi. Prace mają być wykonane równolegle z modernizacją ulicy Sosnkowskiego.