Związek Piłsudczyków – porozumienie z prezydentem Grudziądza

Związek Piłsudczyków – porozumienie z prezydentem Grudziądza

Związek Piłsudczyków podpisał porozumienie z prezydentem Grudziądza, Maciejem Glamowskim, a co było jego celem? Urząd Miejski w Grudziądzu utrzymuje, że celem porozumienia jest ciągłe umacnianie polskiej niepodległości, a także propagowanie działa, którego dokonał marszałek Józef Piłsudski.

Związek Piłsudczyków – porozumienie z prezydentem Grudziądza

Podpisanie porozumienia miało miejsce 11 grudnia, a dokonali tego prezydent Grudziądza i płk. zw. Andrzej Stanisław Adamczyk. Chodzi w nim przede wszystkim o to, aby pielęgnować pamięć po marszałku Piłsudskim. Chodzi także o wsparcie dla wszelkich inicjatyw, jakie mają służyć promocji obronności. Miastu zależy na tym, aby wychowywać młodych Polaków w duchu patriotyzmu.

Józef Piłsudski – kontrowersyjna postać

Trzeba jednak pamiętać, że postać Józefa Piłsudskiego nie jest biała jak śnieg i mamy prawo oceniać niektóre jego działania negatywnie. Musimy więc dbać o prawdę historyczną, nawet jeśli miałaby ona godzić w naszą dumę narodową, choć tak naprawdę nie ma powodu, aby ona ucierpiała. Jednym z powodów, dla których nie każdy czuję miłość do marszałka jest fakt, że Piłsudski był zdeklarowanym socjalistą. Chyba nie ma sensu ukrywać, że nie jest to ustrój, który Polakowi powinien kojarzyć się dobrze. Mimo wszystko Związek Piłsudczyków zdecydowanie zasługuje na szacunek za patriotyczną postawę i chęć promowania właściwych wartości.

Niedawno w Grudziądzu upamiętniono także 153. urodziny marszałka, choć ze względu na pandemię trzeba było ograniczyć środki. Sprowadziło się to więc jedynie do zapalenia zniczy.

Kto jeszcze był obecny podczas spotkania? Michał Czepek, zastępca dyrektora wydziału kultury i sportu, przekazał porozumienie prezesowi. Obecni byli także Łukasz Piasecki oraz Dariusz Różycki, wiceprezes gdańskiego Okręgu Związku Piłsudczyków. Łukasz Piasecki jest także odpowiedzialny z tę współpracę, a pełni on funkcję pełnomocnika ds. koordynacji uroczystości patriotycznych.