LPR – Lokalny Program Rewitalizacji w Grudziądzu

LPR – Lokalny Program Rewitalizacji w Grudziądzu

LPR – Lokalny Program Rewitalizacji w Grudziądzu. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023″ to program wieloletni, który zakłada wiele pomniejszych działań. Można jednak łatwo streścić jego sedno, a jest nim stopniowa rewitalizacja. Jeśli przyjmiemy, że obszar rewitalizacji znajduje się obecnie w stanie kryzysowym, to Lokalny Program Rewitalizacji (w skrócie LPR) ma być lekarstwem na ten kryzys. Dotyczy to sfer społecznych i utworzenia odpowiednich warunków, dzięki którym zrównoważony rozwój miasta ma być możliwy.

3 grudnia 2020 r. Prezydent Grudziądza wydał Zarządzenie Prezydenta Nr 410/20, zgodnie z którym wszystkich mieszkańców zaprasza się do konsultacji społecznych. Jak sama nazwa wskazuje, program działa już od 2017 r., ale pojawiły się pewne okoliczności, które wymusiły nowe spojrzenie na sprawę. Dlatego właśnie należy wprowadzić określone zmiany, aby można było sprawnie rozwijać program. Zmiany, o których mowa, dotyczą uwarunkowań w procesie rewitalizacji w samym mieście, ale także w otoczeniu instytucjonalnym.

Dnia 19 września 2018 r. Rada Miejska Grudziądza przyjęła Uchwałę LV/72/18, która dotyczyła interwencji w obszarze rewitalizacji, a konkretnie zaproponowano trzy projekty:

  • „Grudziądzka starówka to najlepsza miejscówka”
  • „Program rozwoju przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji”
  • „Adaptacja pomieszczeń zabytkowych spichlerzy przy ul. Spichrzowej 33-35 w Grudziądzu na cele społeczne”

Inwestycje i wydatki w Grudziądzu

Miasto Grudziądz nie ukrywa, że staje w obliczu wielu różnych problemów. Między innymi radni muszą głowić się, w jaki sposób wyjść z programu naprawczego, który stał się kłopotliwym zobowiązaniem finansowym. Innym problemem na głowie radnych jest brak izby wytrzeźwień, który obciążył grudziądzką policję. Wynikiem tego problemu jest przepełnienie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych z powodu przestępstw. Choć znaleziono tymczasowe rozwiązanie, jakim jest transport osób nietrzeźwych do Torunia, prezydent miasta uważa to za zbędny wydatek.

LPR w ocenie mieszkańców

Mieszkańcy Grudziądza, mający uwagi na temat LPR, mogą wyrazić je poprzez specjalny formularz. Termin na zgłaszanie swoich opinii i uwag to 7-14 grudnia 2020 r., a Rada Miasta Grudziądza weźmie pod uwagę zdanie mieszkańców. Należy pochwalić za tę akcję grudziądzki samorząd, gdyż bardzo ważne jest, aby decyzje były podejmowane na podstawie konsultacji z mieszkańcami. Dzięki takim zabiegom samorządcy mają lepsze rozeznanie w kwestii tego, jakie są prawdziwe potrzeby osób mieszkających w ich rejonie.