Co pojawi się w nowym budżecie obywatelskim?

Co pojawi się w nowym budżecie obywatelskim?

W poniedziałek 6 marca mieszkańcy Grudziądza będą mieli okazję zgłosić projekty do jedenastej edycji Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 marca. W budżecie miasta na cele osiedlowe i ogólnomiejskie przeznaczono kwotę ponad 4,3 mln zł.

Jak informuje Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza, każdy mieszkaniec będzie mógł złożyć jeden projekt na zadanie ogólnomiejskie, jeden projekt na zadanie dzielnicowe oraz jeden projekt na zadanie miękkie. Ponadto wnioski na zadania dzielnicowe mogą składać osoby, które mieszkają w innej dzielnicy.

Wszystkie złożone projekty zostaną rozpatrzone pod względem formalnym i merytorycznym, a wyniki zostaną opublikowane 9 czerwca. Odrzucone projekty będzie można zaskarżyć. Karol Piernicki, rzecznik prasowy Urzędu Miasta, zadeklarował, że ostatnim terminem ogłoszenia listy projektów do głosowania jest 28 sierpnia.

Mieszkańcy danej dzielnicy mogą głosować tylko elektronicznie i mogą to zrobić tylko jeden raz. Każdemu przydzielone są dwa wybory dotyczące zadań wyłącznych dla dzielnicy, w której mieszka, a także dwie opcje dotyczące spraw ogólnomiejskich i dwie decyzje dotyczące zadań miękkich. Wyniki poznamy do 6 października, a więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej GBO.