Związek zawodowy rolników upamiętniony

Związek zawodowy rolników upamiętniony

Związek zawodowy rolników upamiętniony. W Grudziądzu odsłonięto tablicę, upamiętniającą założenie NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Związek zawodowy powstał 12 grudnia 1981 r., a w tę rocznicę postanowiono upamiętnić ten dzień tablicą. Tablica stoi od teraz zaraz obok Pomnika Solidarności w Grudziądzu. Celem tej inauguracji jest uczczenie długiej już historii Solidarności rolników. Zaprezentowano także specjalny kalendarz dotyczący związku zawodowego rolników, którego celem jest promowanie wiedzy wśród młodzieży szkolnej. Chodzi przede wszystkim o rozprawienie się z mitem rolnika, jako ubogiego krewnego robotników. Współcześni Polacy powinni mieć świadomość, że rolnicy również brali czynny udział w walce z reżimem komunistycznym.

Dziś temat Solidarności wzbudza mieszane uczucia, wiele osób zarzuca byłym związkowcom współpracę z SB. Inni uważają, że dzieło Solidarności zostało zaprzepaszczone przez późniejsze władze w kraju. Trzeba jednak przyznać, że Solidarność miała autentyczny wkład w walkę z komunizmem, nawet jeśli nie była bezpośrednią przyczyną jego upadku. Solidarność to tak naprawdę kilka różnych związków zawodowych, a każdy z nich miał swoją rolę w ucieraniu nosa komunistom.

Nie jest to jedyna tablica upamiętniająca, jaką postawiono ostatnio w Grudziądzu. Niedawno mogliśmy być świadkami upamiętnienia marszałka Józefa Piłsudskiego, również w formie tablicy. Wiązało się to z późniejszym porozumieniem między prezydentem Grudziądza a Piłsudczykami, którego celem było promowanie wiedzy o Marszałku. Bez względu na to, co myślimy na temat rządów Piłsudskiego albo dziele Solidarności, musimy przyznać jedno. Prawda historyczna jest niezwykle ważna i trzeba edukować młodsze pokolenia o dawnych dziejach.